Okresní soud v Ústí nad Orlicí

nástavba kanceláří
Iinvestor:
Autoři: Zdeněk Ent, Petr Benák
Fáze: realizace 2008

GPS: 49.9745, 16.3913

Stávající budova soudu z 30. let minulého století kapacitně nevyhovovala a potřebovala rozšířit. Řešení se našlo na střeše dvorního křídla, kam se nám podařilo umístit dvě identická kancelářská patra, jejichž hmota symetricky doplňuje stávající budovu a lícuje s její hlavní římsou. Kvůli snaze o maximální využití půdorysu jsme zvolili ocelový konstrukční systém se skleněným pláštěm, kde jsou parapety tvořeny policemi pro šanony a otopná tělesa. Zvolená konstrukce, formátování oken a barevnost stínících rolet nám umožnilo stavbě vtisknout velkorysost, hravost a vzdušnost. Při pohledu z interiéru se z čekárny a kanceláří otevírají nové panoramatické pohledy na slavnou konstruktivistickou budovu divadla architekta Roškota.

Kontakt se silným gestem je v souladu s naší celkovou snahou o vytvoření prostředí, které bude inspirovat k rehabilitaci soudnictví ve smyslu jasnosti, otevřenosti a pravdy.

Bookmark and Share