Ekopark Opatovice

zastavovací studie
Investor:
Autoři: Zdeněk Ent, Petr Bouřil
Fáze: návrh 2011

GPS: 50.1605, 15.7905

Území je součástí atraktivního krajinného prostoru, jehož kvality jsou určeny pískovým jezerem, zelenými plochami a systémem vzrostlé zeleně, negativní stopou tu tvoří parovod, jehož zneklidňující linie vymezuje západní hranici pozemku. Záměrem je eliminovat vliv parovodu, soustředit se na příjemné kvality a vytvořit bydlení v zeleni-parku.
Podél parovodu jsme proto umístili hlavní komunikaci , která společně s kolmo umístěnými třípodlažními viladomy, řadovkami a parkovacími místy vytváří nárazníkovou zónu, ze které vedou pojízdné zelené chodníky do jednotlivých hnízd rodinných domů.
Důležitou roli tu hraje chráněný dub se zelenou plochou, kterému v centru každého hnízda vysadíme nového "bratra".

Bookmark and Share