Obytný soubor Chýnice

zastavovací studie
Investor: soukromá osoba
Autoři: Zdeněk Ent, Viktor Koreis
Fáze: návrh 2010

GPS: 49.9913, 14.2624

Základem souboru se stala vyvýšená plošina, která vznikla ze zbytku vylámané žulové skály zavezením stavební sutí, místo má v krajině výraznou polohu a je z dálky nepřehlédnutelné. Právě poloha na horizontu nás inspirovala k vytvoření skupiny domů, která by připomínala středověké hradiště. Jedenáct domů obsahujících 3-4 byty jsme rozmístili po obvodu pozemku tak, že vytvářejí uzavřený tvar s volným prostranstvím uprostřed. Domy na okrajích plošiny využívají její svažitosti, a byty v nich jsou terasovitě uspořádané. To umožňuje jejich dobrou orientaci při zachování velké míry soukromí. Stavby jsou koncipovány jako dřevěné nízkoenergetické s vnějšími jednoduchými schodišti a pultovými střechami. Vyšší domy na nárožích se z dálky projeví jako strážní věže vyčnívající z horizontální hmoty domů ostatních.
Střed souboru jsme nechali nezastavěný, třeba tu vznikne náves, která obyvatelům pomůže se s místem snadněji identifikovat.

Bookmark and Share